Classica Wratislaviensia, 29, 2009

Zakres znaczeniowy terminu 'katharsis' (na podstawie pism Arystotelesa oraz tekstów scholiów do tragedii klasycznych)

AbstractDownload articleDownload article

Rzymska 'Mater Larum' – dwa oblicza bogini

AbstractDownload articleDownload article

Sny w "Mowach świętych" Eliusza Arystydesa

AbstractDownload articleDownload article

Obraz tyranii w "Polityce" Arystotelesa a tyrania Dionizjusza I

AbstractDownload articleDownload article

Miejsce człowieka w świecie i społeczeństwie w świetle bliskowschodnich tekstów rytualnych z I tys. p.n.e.

AbstractDownload articleDownload article

Auli Gellii "Noctes Atticae" 1.1 – przekład i komentarz

AbstractDownload articleDownload article

Rola powtórzeń w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos

AbstractDownload articleDownload article

Wizja sprawiedliwości w "De perfectione iustitiae hominis" św. Augustyna

AbstractDownload articleDownload article

Gymnosofista Kalanos i jego śmierć na stosie

AbstractDownload articleDownload article

Rzymskie górnictwo złota – nowe wyniki badań

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: F. Filostratos, "Żywoty sofistów"

Download articleDownload article

Recenzja: H.H. Orberg, "Lingua Latina per se illustrata"

Download articleDownload article

Recenzja: H. Appel, "Bis repetitia placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii"

Download articleDownload article

Recenzja: Śladami bogów olimpijskich po Wrocławiu (wybór)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout