Classica Wratislaviensia, 28, 2008

Przemówienie

Download articleDownload article

Relacje greckich romansopisarzy o Egipcie

AbstractDownload articleDownload article

Libet sapere sine pompa, sine invidia

AbstractDownload articleDownload article

Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Ludwiki Rychlewskiej

Download articleDownload article

Pani Profesor i studenci

AbstractDownload articleDownload article

Rewokacje biblijne w "Peristephanon" Prudencjusza

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie "Annales" Enniusza w rozwoju rzymskiego eposu narodowego

AbstractDownload articleDownload article

Motywy erotyczne w "Żywocie Apolloniosa z Tyany" Filostratosa

AbstractDownload articleDownload article

Walory "Teściowej" ("Hecyra" Terencjusza)

AbstractDownload articleDownload article

Motyw spożywania posiłków w "Opowieści etiopskiej" Heliodora

AbstractDownload articleDownload article

W Grecji, czyli... Mitologia w tragediach Seneki

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o przekładzie "Fajnomenów" Jana Kochanowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Ślady lektury komedii rzymskich w "Foriceniach" Jana Kochanowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Różne oblicza króla, ostatniego z rodu Jagiellonów

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi na temat epidemiologii w świecie grecko-rzymskim do I w. p.n.e.

AbstractDownload articleDownload article

Tradycja lucyliańska u Juwenalisa i Makrobiusza

AbstractDownload articleDownload article

Owidiuszowa elegia na urodziny żony. Tradycja, oryginalność, kunszt

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o życiu codziennym rzymskiego prowincjusza w dobie pryncypatu

AbstractDownload articleDownload article

Lampart w literaturze rzymskiej

AbstractDownload articleDownload article

Grecki koloryt w komediach Terencjusza

AbstractDownload articleDownload article

Fabula in palliata. Elementy bajki w komedii rzymskiej

AbstractDownload articleDownload article

Tradycyjne powiedzenie par pari respondere jako fragment codziennego dyskursu w komedii rzymskiej

AbstractDownload articleDownload article

Amor i Wenus w elegiach Tibullusa

AbstractDownload articleDownload article

Rozwój i doskonalenie technik badawczych filologii klasycznej na przykładzie dzieła De compendiosa doctrina Noniusza Marcellusa

AbstractDownload articleDownload article

Posłowie

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout