Classica Wratislaviensia, 27, 2007

Marathus: żart poetycki Tibullusa

AbstractDownload articleDownload article

Ľ éclairage de la figure d'Électre par Giraudoux

Download articleDownload article

Ptaki w komediach Tytusa Makcjusza Plauta

AbstractDownload articleDownload article

Problemy z historią najnowszą w cesarstwie rzymskim

AbstractDownload articleDownload article

Paralelna dispositio "Listu do Rzymian" Apostoła Pawła

AbstractDownload articleDownload article

Paradejsoj - perskie "rezerwaty" przyrody

AbstractDownload articleDownload article

Z badań nad źródłami opisów zwierząt u Solinusa

AbstractDownload articleDownload article

Strabon, Geografia XVII 1, 36

AbstractDownload articleDownload article

Pieczyngowie na kartach "De administrando imperio" Konstantyna VII Porfirogenety

AbstractDownload articleDownload article

Ustawy okresu republikańskiego w komediach Plauta

AbstractDownload articleDownload article

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-2005

Download articleDownload article

Lekarze i medycyna u Strabona

AbstractDownload articleDownload article

Rzymska sztuka kulinarna. Na podstawie dzieła "De compendiosa doctrina" (ks . XVIII) Noniusza Marcellusa

AbstractDownload articleDownload article

Declamationes Seneki Retora w "Gesta Romanorum" - tekst antyczny w średniowiecznej wersji

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Arkadiusz Baron, Repertorium języka łacińskiego, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Krystyna Kreyser, Tabella. Łacina bez trudu, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout