Dla Autorów

Wskazówki techniczne przygotowania maszynopisu dla Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się pod adresem: www.wuwr.com.pl, zakładka „Dla autorów”, a potem „Wskazówki techniczne”, „Bibliografia i przypisy”.

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout